Thủ tục nhập khẩu máy quét mã vạch RFID (thiết bị vô tuyến cự ly ngắn) dùng nội bộ doanh nghiệp

Hiện tại, Công ty chúng tôi mong nhận được hướng dẫn từ Cục Hải Quan Hồ Chí Minh về thủ tục nhậpkhẩu máy bao gồm hai loại là máy đọc RFID cố định và máy đọc RFID cầm tay có thông số kỹ thuật như sau: Máy đọc RFID cố định và cầm tay có tần số: 918-923 MHz, công suất dưới 500 mW, hàng mới 100%. Công dụng: đọc dữ liệu mã vạch sản phẩm cho việc kiểm kê hàng tồn kho. Công ty nhập khẩu máy RFID này với mục đích sử dụng nội bộ cho việc kiểm tra hàng tồn kho một cách thuận tiện, không nhằm mục đích kinh doanh. Công ty có tìm hiểu quy định theo thông tư số 18/2018/TT-BTTTT ngày 20/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Chúng tôi muốn hỏi là thiết bị RFID được sử dụng và cấp phép sử dụng tại Việt Nam trong dải băng tần và công suất bao nhiêu? Với dữ liệu thông tin trên thì chúng tôi có được phép nhập khẩu máy này hay không? Nếu có thì chúng tôi phải thực hiện những thủ tục nào. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ Qúy cơ quan. Trong khi chờ đợi sự chỉ đạo của Qúy cơ quan, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và kính chào trân trọng.

Đã trả lời 5
Giám sát quản lý 04/12/2020 1870 views

Người Hỏi

 • Công Ty TNHH Decathlon Việt Nam
 • 0305728805
 • Nguyễn Thị Khánh Linh
 • 0907507484
 • nguyenthikhanhlinh1905@gmail.com

Trả Lời

 1. Kính gửi: Công ty TNHH Decathlon Việt Nam.
  Ngày 07/12/2020, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về thủ tục nhập khẩu máy quét mã vạch RFID. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
  Theo quy định tại Phụ lục I Ban hành kèm theo Thông tư 11/2020/TT-BTTTT quy định về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông thì “3.7 Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện (RFID)- Cho thiết bị hoạt động tại dải tần 9 kHz - 25 MHz:QCVN 55:2011/BTTTTQCVN 96:2015/BTTTT (*)- Cho thiết bị hoạt động tại dải tần 25 MHz - 1 GHz:QCVN 73:2013/BTTTTQCVN 96:2015/BTTTT (*)- Cho thiết bị hoạt động tại dải tần 1 GHz - 40 GHz:QCVN 74:2013/BTTTTQCVN 96:2015/BTTTT (*)” nằm trong danh mục sản phẩm hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.
  Theo Phụ lục A Thông tư 18/2018/TT-BTTTT ngày 20/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo thì, thiết bị nhận dạng vô tuyến điện RFID chỉ trong băng tần 918 ÷ 923 MHz và công suất nhỏ hơn hoặc bằng 500mW.
  Hồ sơ hải quan thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính
  Đề nghị doanh nghiệp căn cứ những quy định trên để thực hiện theo đúng quy định./.