Nộp lệ phí Hải Quan

Cho em hỏi là hiện nay dùng phần mềm HQDT ECUSK-4, thì phần lệ phí (Tem) sẽ được chuyển khoản. vậy cho em hỏi chuyển khoản như thế nào và chuyển vào tài khoản nào của từng chi cục, và có thể chuyển cùng thuế nhập khẩu + VAT được không. em cảm ơn

Đã trả lời 5
19/03/2013 4453 views

Người Hỏi

 • CTY CP Hòa Bình
 • 0302224856
 • Mãn Tấn Thuần
 • 0914535155
 • mantanthuan@gmail.com

Trả Lời

 1. Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:

  Căn cứ TT 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của BTC về hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực Hải quan; TT 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của BTC về Hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu NSNN giữa KBNN – TCT – TCHQ và các NHTMi; TT 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC về Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu NSNN qua Kho bạc nhà nước.

  - Doanh nghiệp được quyền lựa chọn hình thức nộp lệ phí bao gồm nộp tại Chi cục Hải quan nơi phát sinh tờ khai hải quan;
  + Nộp tại KBNN nơi Chi cục Hải quan mở tài khoản;
  + Nộp bằng phương thức chuyển khoản qua Ngân hàng thương mại;

  + Nộp lệ phí tại cơ quan Hải quan.

  - Doanh nghiệp chỉ ghi tổng số tiền nộp lệ phí, tổng số tờ khai phát sinh từ ngày đến ngày, không ghi chi tiết từng số tờ khai, loại hình.

  - Doanh nghiệp khi nộp tiền phải nộp vào đúng khoản mục (Lệ phí, thuế NK, thuế VAT) và tài khoản thụ hưởng của Chi cục (nơi đăng ký tờ khai) căn cứ theo Thông báo nợ lệ phí và chứng từ ghi số thuế phải thu;