HOÀN THUẾ XNK

Kính chào Anh Chị Cán bộ Hải Quan. Vưa qua cty chúng tôi có làm thủ tục nhập khẩu lô hàng từ china về việt nam, lô hàng có C/O Form E, do C/O form E chưa về kịp nên khi làm thủ tục hải quan cty chúng tôi xin nợ C/O trong vong 30 ngày. trong lúc làm thủ tục khai theo thuế xuất ưu đãi và đã nộp số tiền thuế bàn đầu là Thuế NK: 10.562.557vnd, Thuế VAT: 13.995.768vnd, Tổng cộng: 24.558.325vnd, khi nộp hs cho cơ quan hải quan, cán bộ kiểm tra hs hải quan đề nghị điều chỉnh mã hàng hóa "hs code" cho phù hợp với hàng hóa thực tế khai báo, dẫn đến số thuế phải nộp giảm còn Thuế NK: 4.286.311vnd và VAT: 13.368.144vnd, Tổng công : 17.654.455vnd, và tờ khai được thông quan. Khi nhận được C/O form E cty tiến hành khai sửa bổ bổ sung sau thông quan AMA và đực cơ quan Hải Quan thông quan AMA, và số thuế phải nộp sau khai bổ sung AMA là thuế VAT: 12.939.513vnd Sau đó Cty chúng tôi tiến hành làm hồ sơ hoàn thuế với số thếu đề nghị hoàn thuê NK: 10.562.557vnd và thuế VAT: 1.056.255vnd, tông công: 11.618.812vnd. Sau đó Cơ quan Hải Quan đã ra quyết đinh hoàn thuế cho cty chung tôi với số tiền thuế được hoàn là Thuế NK: 4.286.311vnd và thuế VAT: 428.630vnd, Tông số tiên hoàn là: 4.714.941 Vậy sô tiền nộp thừa chưa được hoàn thuế NK: 6.276.246vnd và thuế VAT: 627.625vnd. Do vây số tiền nộ thừa chưa được hoàn hết thuế NK: 6.276.246vnd và thuế VAT: 627.625vnd này công ty chúng tôi có được làm thủ tục hoàn thuế lần nữa hay không? hồ sơ cần chuận bị những gì? Trân trọng cảm ơn Quý Cơ Quan.

Đã trả lời 5
Thuế xuất nhập khẩu 28/06/2021 48 views

Người Hỏi

 • Công Ty TNHH 3H-Biztech
 • 0313856744
 • Tăng Quốc An
 • 0907478556
 • quocan2011@gmail.co,

Trả Lời

 1. Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Quý công ty về thủ tục hoàn nộp thừa. Căn cứ các quy định hiện hành, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
  Trường hợp nêu trên Quý công ty có thể thực hiện thủ tục xử lý số tiền thuế nộp nhầm, nộp thừa theo hướng dẫn tại:
  - Khoản 1 Điều 60 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định:
  1. Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp thì được bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo hoặc được hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.
  Trường hợp người nộp thuế đề nghị bù trừ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ thì không tính tiền chậm nộp tương ứng với khoản tiền bù trừ trong khoảng thời gian từ ngày phát sinh khoản nộp thừa đến ngày cơ quan quản lý thuế thực hiện bù trừ.
  - Điều 10 Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ Tài chính quy định:
  1. Tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được xác định là nộp thừa theo quy định tại Điều 60 Luật Quản lý thuế.
  2. Thẩm quyền xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa:
  a) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu đối với trường hợp ban hành Quyết định ấn định thuế, Quyết định xử phạt.
  b) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan nơi có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu ngân sách khác người nộp thuế đã nộp lớn hơn số tiền phải nộp.
  c) Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi phát sinh số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được xác định theo quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền, bản án, quyết định của Tòa án.
  3. Thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 131 quy định tại khoản 64 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.
  Đề nghị Quý Công ty nghiên cứu các quy định nêu trên, chuẩn bị hồ sơ liên quan và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi đã nộp thừa tiền thuế để được hướng dẫn thực hiện
  Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Công ty biết. ./.