HỦY TỜ KHAI

Bên e có 2 tờ khai chuyển hàng đi bằng hình thức chuyển phát nhanh hình thức mậu dịch (E62) – tạ hải quan Biên Hòa nhưng trong quá trình vận chuyển bên đó lại mở 1 tờ khai khác bằng hình thức phi mậu dịch (H21)- tại HCM để vận chuyển hàng hóa. Nay bên e nhận dc thông báo bên Hải quan phải hủy 2 tờ khai đã khai E62. Vậy cho e hỏi 2 tờ khai này bên e ở Biên Hòa là không tồn tại nữa, doanh thu bằng 0 hay được thay thế trực tiếp bằng 2 tờ khai H21 được mở tại HCM do bên chuyển phát nhanh tự mở? Với trường hợp trên sau khi hủy 2 tờ khai E62 thì bên e có cần liên hệ với cục hải quan HCM để xin điều chỉnh loại hình và chuyển 2 tờ khai về Biên Hòa không? Trường hợp cần chuyển tờ khai về Biên Hòa nhưng đến ngày 30/03/2022 bên e chưa xử lý xong vậy thì bên e có cần quyết toán 2 tờ khai này với bên hải quan HCM không? Vì đây là trường hợp đầu tiên bên e gặp phải nên rất mong anh (chị) có thể tư vấn cách thức xử lý cũng như để bên e được hiểu rõ lưu trình giải quyế vấn đề trên.

Đã trả lời 5
Hải quan điện tử 03/11/2021 235 views

Người Hỏi

 • công ty TNHH Kin Yip Bags & Hats Manufactory ( Việt Nam)
 • 3603586559
 • Nguyễn Thị Phương Thúy
 • 0868231247
 • shippingvn4@yiko.com

Trả Lời

 1. Phúc đáp câu hỏi của Công ty TNHH Kin Yip Bags $ Hats Manufactory Việt Nam, Phòng Giám sát quản lý có ý kiến như sau:
  - Mã loại hình thực hiện theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 16/5/2021 của tổng cục Hải quan.
  - Các trường hợp hủy tờ khai, thủ tục hủy tờ khai thực hiện theo Điều 22, Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Điều 1, Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.
  - Thủ tục báo cáo quyết toán thực hiện theo Điều 60, Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1, Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.
  Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện, trường hợp có vướng mắc liên hệ Chi cục nơi trực tiếp làm thủ tục để được hướng dẫn./.