Thủ tục hải quan xuất khẩu hàng mới thay thế và nhập khẩu hàng lỗi từ khu chế xuất

Kính gửi Chi cục Hải quan, Công ty chúng tôi là doanh nghiệp kinh doanh 100% vốn FDI, ngành nghề kinh doanh: cung cấp thiết bị đo lường, dịch vụ bảo trì, sửa chữa thiết bị... Công ty chúng tôi có kí hợp đồng cung cấp gói dịch vụ bảo hành (bao gồm cả dịch vụ sửa chữa và thay thế phụ tùng hỏng) cho thiết bị với khách hàng là doanh nghiệp chế xuất. Khách hàng thanh toán gói dịch vụ 1 lần, công ty chúng tôi có trách nhiệm thực hiện dịch vụ và cung cấp các phụ tùng mới để thay để cho thiết bị trong suốt thời hạn hợp đồng. Công ty chúng tôi đang có vướng mắc về thủ tục hải quan về việc cung cấp phụ tùng cho khách hàng trong thời hạn hợp đồng như sau: Trường hợp 1: Công ty chúng tôi cung cấp phụ tùng mới và thu hồi phụ tùng hỏng từ khách hàng: Vậy khai báo khi xuất khẩu phụ tùng mới vào khu chế xuất và thu hồi phụ tùng hỏng theo loại hình nào? Các chứng từ yêu cầu là gì? Do khách hàng không có giao dịch thanh toán riêng cho phụ tùng mới, nên tờ khai công ty chúng tôi có thể khai báo không thanh toán không? Trường hợp 2: Công ty chúng tôi cung cấp phụ tùng mới và không thu hồi phụ tùng hỏng từ khách hàng: Loại hình khai báo và thủ tục khai báo là gì? Kính mong nhận được phản hồi từ Chi cục Hải quan, Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

Đã trả lời 5
Giám sát quản lý 29/07/2021 23 views

Người Hỏi

 • Carl Zeiss Vietnam Company Limited
 • 0315438654
 • Hoang Thi Hong Tin
 • 0971117086
 • tin.hoang@zeiss.com

Trả Lời

 1. - Hàng hoá đưa ra, đưa vào khu chế xuất được thực hiện theo quy định tại Điều 74, 75, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1, Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.
  - Hồ sơ hải quan thực hiện theo Khoản 1, Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1, Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.
  - Về mã loại hình: thực hiện theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan.
  Đề nghị Công ty tham khảo quy định trên để thực hiện, trường hợp có vướng mắc phát sinh Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan Khu chế xuất để được hướng dẫn./.