Nhập khẩu vật tư tiêu hao, công cụ đồ gá để gia công cho thương nhân nước ngoài

Công ty chúng tôi là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, nhận gia công cho thương nhân nước ngoài (DNCX). Theo thỏa thuận trong hợp đồng gia công, bên đặt gia công sẽ cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu, vật tư tiêu hao, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ sử dụng cho mục đích gia công sản phẩm. Trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công, bên đặt gia công có cung cấp cho công ty chúng tôi một số vật tư tiêu hao sử dụng cho máy móc trong quá trình gia công sản phẩm như Chổi vệ sinh bảng mạch điện tử , Ống dây khí , Dây đai băng tải , Công tắc điện, Đệm cao su, Dây cáp kết nối tín hiệu giữa bản mạch và thiết bị kiểm tra …. và các công cụ đồ gá bằng nhôm, nhựa; các bộ phận thay thế, cải tiến cho máy móc không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định. Căn cứ theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính và Công văn số 3304/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn khai hải quan và báo cáo quyết toán đối với vật tư tiêu hao; công cụ, dụng cụ hướng dẫn: “vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu bao gồm vật tư làm bao bì, đóng gói và vật tư tiêu hao. Theo đó, vật tư tiêu hao nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu được hiểu là vật tư trực tiếp tham gia vào quá trình gia công, sản xuất nhưng không chuyển hóa thành sản phẩm hoặc cấu thành thực thể sản phẩm xuất khẩu, ví dụ như phấn vẽ trên vải trong ngành may mặc; hóa chất làm sạch bề mặt vi mạch trong ngành công nghiệp điện tử.”, “+ Đối với hoạt động nhập khẩu vật tư tiêu hao gia công cho thương nhân nước ngoài sử dụng mã loại hình E21;” “- Căn cứ quy định tại Điều 26 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính thì công cụ, dụng cụ là những tư liệu lao động không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối với tài sản cố định. Theo quy định hiện hành, những tư liệu lao động sau đây nếu không đủ tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định thì được ghi nhận là công cụ, dụng cụ như: các đà giáo, ván, khuôn, công cụ, dụng cụ gá lắp chuyên dùng cho sản xuất xây lắp; búa, kìm, cờ lê, mỏ lết; phương tiện quản lý, đồ dùng văn phòng; quần áo, giầy dép chuyên dùng để làm việc...” “- Về mã loại hình sử dụng khi doanh nghiệp nhập khẩu công cụ, dụng cụ sử dụng mã loại hình A12 (bao gồm cả DNCX), trừ trường hợp công cụ, dụng cụ do bên đặt gia công cung cấp theo hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài thì sử dụng mã loại hình G13.” Theo quy định trên, đối với các vật tư : Chổi vệ sinh bảng mạch điện tử , Ống dây khí , Dây đai băng tải , Công tắc điện, Đệm cao su, Dây cáp kết nối tín hiệu giữa bản mạch và thiết bị kiểm tra ... (tiêu hao trong quá trình gia công sản phẩm) do bên đặt gia công cung cấp, công ty chúng tôi có được nhập khẩu theo mã loại hình E21 hay không? Đối với các công cụ đồ gá bằng nhôm, nhựa; các bộ phận thay thế, cải tiến cho máy móc…. không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định do bên đặt gia công cung cấp theo HĐGC, công ty chúng tôi có thể nhập khẩu theo mã loại hình G13 hay không?

Đã trả lời 5
25/06/2021 39 views

Người Hỏi

 • Công ty TNHH KHVatec
 • 4601503439 – 001
 • khvatechanoichinhanh@gmail.com
 • 0989344554
 • khvatechanoichinhanh@gmail.com

Trả Lời

 1. Kính gửi: Công ty TNHH KHVatec
  Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Quý Công ty thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh phúc đáp như sau:
  - Theo nội dung trình bày của Quý Công ty, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại điểm b mục 1 Công văn số 3304/TCHQ-GSQL ngày 27/5/2019.
  - Về mã loại hình: thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng.
  Đề nghị doanh nghiệp căn cứ quy định nêu trên và thực tế quá trình sản xuất, quản lý tại doanh nghiệp để thực hiện thủ tục hải quan theo quy định. Trường hợp có vướng mắc phát sinh, đề nghị Quý Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.