Hỏi về thủ tục tạm nhập tái xuất mặt hàng cạc USB đã qua sử dụng của doanh nghiệp FDI

Kính gửi cơ quan hải quan, doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Loại hình kinh doanh là công ty TNHH chuyên nhập khẩu và kinh doanh các sản phẩm thể thao. Hiện chúng tôi có nhu cầu muốn tạm nhập mặt hàng cạc USB đã qua sử dụng - nó không chứa dữ liệu, chỉ truyền tải dữ liệu để mượn sử dụng từ nước ngoài và sau đó sẽ tái xuất trả lại cho bên nước ngoài. HS code dự tính của sản phẩm là 85235130. 1. Vậy chúng tôi có quyền thực hiện quyền tạm nhập tái xuất cho mặt hàng này hay không? 2. Nếu được thực hiện thì chính sách nhập khẩu của mặt hàng cạc USB đã qua sử dụng là gì? Hàng này có được nhập bình thường hay bị cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện chính sách giấy phép, kiểm tra chuyên ngành đi kèm không? Mong nhận được phản hồi tư vấn sớm từ quý cơ quan hải quan. Xin chân thành cảm ơn.

Đã trả lời 5
Giám sát quản lý 14/07/2021 74 views

Người Hỏi

 • CÔNG TY TNHH DECATHLON VIỆT NAM
 • 0305728805
 • Nguyễn Thị Khánh Linh
 • 0907507484
 • nguyenthikhanhlinh1905@gmail.com

Trả Lời

 1. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Công ty thông qua Hệ thống trực tuyến hỏi về thủ tục nhập khẩu mặt hàng cạc USB đã qua sử dụng, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
  Thủ tục hải quan, chính sách nhập khẩu đối với hàng hóa là cạc USB đã qua sử dụng được quy định tại các văn bản sau:
  - Luật Hải quan;
  - Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015;
  - Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 23/05/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 23/05/2015;
  - Điều 15 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương;
  - Phụ lục I, Phụ lục III Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương;
  - Phụ lục I, Phụ lục II Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương;
  - Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS.
  Đề nghị Công ty căn cứ vào các quy định nêu trên, xác định chính xác mặt hàng nhập khẩu, mã số HS của mặt hàng cần nhập để thực hiện.