Nhập khẩu phần mềm theo Thông tư 60/2019/TT-BTC

Kính gửi Cục Hải Quan TP. Hồ Chí Minh Chúng tôi: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ GIAO VẬN Chúng tôi là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đại lý Hải Quan. Trong quá trình làm thủ tục Hải Quan, Công ty có gặp vướn mắc về việc khai báo phần mềm theo hướng dẫn tại Thông tư 60/2019/TT-BTC Trường hợp 1: phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu chứa trong vật chứa đựng (USB, đĩa CD,...) khi nhập khẩu riêng lẻ (chỉ nhập phần mềm, không nhập máy), phần mềm có PO riêng, Invoice riêng thì sẽ khai báo như thế nào (có phải khai HS CODE phần mềm theo HS CODE của máy theo hướng dẫn tại Thông tư 60/2019/TT-BTC) hay khai HS CODE theo vật chứa đựng? Trường hợp 2: phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu chứa trong vật chứa đựng (USB, đĩa CD,...) dùng để thay thế, nâng cấp cho phần mềm trên máy đã nhập, khi phần mềm này nhập khẩu riêng lẻ (chỉ nhập phần mềm, không nhập máy), phần mềm có PO riêng, Invoice riêng thì sẽ khai báo như thế nào (có phải khai HS CODE phần mềm theo HS CODE của máy theo hướng dẫn tại Thông tư 60/2019/TT-BTC) hay khai HS CODE theo vật chứa đựng? Và nếu trị giá phần mềm và vật chứa đựng không tách riêng được thì sẽ khai báo như thế nào cho 2 trường hợp trên Và nếu trị giá phần mềm và vật chứa đựng tách riêng được thì sẽ khai báo như thế nào cho 2 trường hợp trên Kính nhờ Quý Cơ Quan giải đáp Chân thành cảm ơn

Đã trả lời 5
Thuế xuất nhập khẩu 09/11/2021 2754 views

Người Hỏi

 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ GIAO VẬN
 • 0304953607
 • 0917782077
 • ha_hc@giaovan.com

Trả Lời

 1. Trường hợp của Công ty nêu, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn đối với trường hợp tương tự tại công văn 246/TCHQ-TXNK ngày 18/01/2021. Đề nghị công ty tham khảo nội dung công văn trên để thực hiện.

  Nội dung vãn bản
  Kính gửi: Công ty TNHH giải pháp toàn diện VJ.
  (201 đường Violet, Khu Me ga Village, 222 Võ Chí Công, p. Phủ Hữu, Quận 9, TP.HỒ Chí Minh)
  Trả lời công văn không số của Công ty TNHH giải pháp toàn diện VJ đề nghị hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), trị giá tính thuế đối với phần mềm dùng cho máy chân kim loại do Công ty nhập khẩu tại tờ khai hải quan số 103618907711/A12 ngày 27/10/2020, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
  Theo dữ liệu hiện có tại cơ quan hải quan, trong năm 2019, Công ty đã kê khai nhập khẩu 02 bộ máy chấn kim loại từ đối tác là Công ty Murata Machinery Nhật Bản. Do vậy, đôi với phân mêm nhập khâu từ đôi tác là Công ty Kanda Machinery Nhật bản, kê khai tại tờ khai hải quan số 103618907711/A12 ngày 27/10/2020, khi xác định thuế giá trị gia tăng cho hàng hóa nhập khẩu, đề nghị Công ty xem xét cụ thế theo các trường hợp sau đây để xác định đúng số tiền thuế phải nộp:
  1. Trường hợp Công ty nhập khẩu phần mềm để sử dụng cho máy chấn kim loại do Công ty đã hoặc sẽ nhập khẩu:
  Căn cứ khoản 5 Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là máy móc thiết bị có phần mềm điều khiển, vận hành nhập khấu kèm theo bao gồm trị giá của máy móc thiết bị và trị giá của phần mềm. Neu phần mềm điều khiển, vận hành được nhập khấu trước hoặc sau khi nhập khẩu máy móc thiết bị thì người khai hải quan kê khai nhập khẩu phần mềm theo mã HS và tính thuế theo máy móc thiết bị. Neu phần mềm điều khiển, vận hành được ghi, lưu trữ trong phương tiện trung gian khi nhập khâu, và giá mua phần mềm tách riêng với giá của phương tiện nhập khấu, thể hiện trên hóa đơn thương mại, thì trị giá hải quan của phần mềm (để tính vào trị giá hải quan của máy móc thiết bị) không bao gồm trị giá của phương tiện trung gian.
  Đối với phần mềm do Công ty nhập khẩu tại tờ khai hải quan số 103618907711/A12 ngày 27/10/2020, nếu phần mềm cùng thuộc giao dịch mua bán và nhập khẩu máy chấn kim loại đã kê khai nhập khẩu trước đó hoặc máy chấn kim loại chưa kê khai nhập khẩu thì Công ty phải kê khai nhập khẩu phần mềm theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính, theo đó kê khai mã số HS của phần mềm theo mã số HS của máy chấn kim loại, xác định trị giá hải quan của phần mềm cùng với trị giá hải quan của máy chân kim loại nhập khâu, và tại ô “Chi tiêt khai trị giá” của tờ khai nhập khâu phân mêm phải ghi rõ sô tờ khai nhập khâu máy chân kim loại nêu đã nhập khẩu.
  Khi đó, thuế giá trị gia tăng của phần mềm được xác định theo mức thuế giá trị gia tăng của máy chấn kim loại.
  2. Trường hợp Công ty nhập khẩu phần mềm để sử dụng cho máy chấn kim loại mua trong nước hoặc để cung cấp cho người sử dụng khác hoặc để nâng cấp, thay thế phần mềm nhập khẩu lần đầu đã được cài đặt và sử dụng cùng máy chấn kim loại đã nhập khẩu:
  Căn cứ khoản 5 và khoản 19 Điều 2, khoản 5, khoản 6 Điều 6, Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 và khoản 5 Điều 1 Thông tư so 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính thì khi doanh nghiệp nhập khẩu phần mềm theo các trường hợp nêu trên, được coi là phần mềm độc lập (không xem xét, xác định trị giá hải quan cùng với máy móc thiết bị có phần mềm điều khiển, vận hành). Nấu phần mềm được chứa đựng trong phương tiện trung gian và hóa đơn thương mại tách riêng giá mua phần mềm với giá mua phương tiện trung gian thì doanh nghiệp xác định và kê khai trị giá hải quan của phương tiện trung gian không bao gồm trị giá của phần mềm.
  Căn cứ khoản 21 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, khi doanh nghiệp nhập khẩu phần mềm theo các trường hợp nêu trên, nếu phần mềm được xác định là sản phẩm phần mềm theo quy định của pháp luật thì không thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.
  Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH giải pháp toàn diện VJ biết và liên hệ với Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa đế được hướng dẫn giải quyết./.