NGÀY HÀNG ĐẾN TRÊN TỜ KHAI HAI QUAN

Kính gởi phòng giám sát quản lý, Thời gian vừa qua công ty chúng tôi có gặp trường hợp như sau: Ngày hàng đến Cái Mép 03/08/2021 nhưng đến ngày 14/09/2021 hàng mới kéo về đến Cát Lái. chúng tôi mở tờ khai ngày 20/09/2021. trên tờ khai để ngày hàng đến 14/09/2021. khi đối chiếu tờ khai trên eport thì tờ khai không khớp. chúng tôi liên hệ bộ phận Hải quan Giám Sát ở Cát Lái thì nhận được thông tin do sai ngày hàng đến(phải khai ngày hàng đến ở Cái Mép). chúng tôi liên hệ bộ phận đăng ký để sửa lại ngày hàng đến trên tở khai 03/08/2021- ngày đến Cái Mép) thì bộ phận đăng ký tờ khai thông báo trong trường hợp này sẽ bị phạt do quá hạn 30 ngày. Như vậy trong trường hợp trên chúng tôi khai ngày hàng đến Cái Mép hay Cát Lái. Nếu khai ngày đến Cái Mép thì có bị phạt quá hạn 30 ngày không? Cám ơn quý cơ quan đã hỗ trợ

Đã trả lời 5
Giám sát quản lý 28/09/2021 747 views

Người Hỏi

 • YCH PROTRADE
 • 3701654454
 • Tạ Văn Đổng
 • 0933022077
 • vandong.ta@ych.com

Trả Lời

 1. Ban tư vấn nghiệp vụ trả lời như sau:
  -Căn cứ theo quy định tại điểm 1.32 Phục lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính có hướng dẫn khai báo tiêu chí ngày hàng dự kiến đến trên tờ khai như sau:
  "Nhập ngày dự kiến hàng hóa đến cửa khẩu theo chứng từ vận tải hoặc Thông báo hàng đến (Arrival notice) của người vận chuyển gửi cho người nhận hàng."
  - Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính có quy định thời hạn nộp tờ khai nhập khẩu và xác định ngày hàng đến cưa khẩu như sau:
  " b) Đối với hàng hóa nhập khẩu, việc nộp tờ khai hải quan được thực hiện trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu.
  Trường hợp phương tiện vận tải nhập cảnh khai hải quan điện tử, ngày hàng hóa đến cửa khẩu là ngày phương tiện vận tải đến cửa khẩu theo thông báo của hãng vận tải trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.
  Trường hợp phương tiện vận tải làm thủ tục hải quan nhập cảnh theo phương thức thủ công, ngày hàng hóa đến cửa khẩu là ngày cơ quan hải quan đóng dấu lên bản khai hàng hóa nhập khẩu tại cảng dỡ hàng trong hồ sơ phương tiện vận tải nhập cảnh (đường biển, đường hàng không, đường sắt) hoặc ngày ghi trên tờ khai phương tiện vận tải qua cửa khẩu hoặc sổ theo dõi phương tiện vận tải (đường sông, đường bộ)."
  Như vậy, căn cứ để xác định hành vi vi phạm thời hạn làm thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.