HỦY TỜ KHAI XUẤT KHẨU TẠI CHỖ

Kính gửi anh chị Tổ Tư Vấn Công ty em có đơn hàng xuất bán cho doanh nghiệp A tại KCX Linh Trung 2 Do nhầm lẫn, bên em khai nhầm tờ khai xuất cho doanh nghiệp B tại KCX Linh Trung 1 dẫn đến tờ khai xuất sai số hợp đồng, sai địa chỉ nhận hàng, sai địa điểm xếp hàng lên phương tiện vận chuyển, sai địa điểm đích vận chuyển bảo thuế Bên em đã liên hệ với doanh nghiệp A để báo về trường hợp bên e khai sai và sẽ chỉnh sửa tờ khai theo mẫu 03. Tuy nhiên, doanh nghiệp A không đồng ý và yêu cầu bên em phải mở tờ khai mới. Do đơn hàng gấp và không thuyết phục được khách hàng nên bên em đã mở tờ khai mới để dosnh nghiệp A khai tờ khai nhập đối ứng và nhận hàng. Nhờ anh chị hỗ trợ tư vấn giúp e trong trường hợp này bên em phải hủy tờ khai đã khai sai như thế nào ? và bên em có bị xử phạt hay không ạ? Mong sớm nhận được phản hồi từ anh chị Em cám ơn anh chị đã hỗ trợ ạ!

Đã trả lời 5
Giám sát quản lý 10/06/2021 1413 views

Người Hỏi

 • Phạm Thị Trường An
 • 0903888644
 • phamthitruongan@gmail.com

Trả Lời

 1. Điểm d Khoản 1 Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định:
  “d) Hủy tờ khai hải quan theo yêu cầu của người khai hải quan:
  d.1) Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan, đã có hàng hóa đưa vào khu vực giám sát hải quan nhưng người khai hải quan đề nghị đưa trở lại nội địa để sửa chữa, tái chế;
  d.2) Tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ đã thông quan hoặc giải phóng hàng nhưng người xuất khẩu hoặc người nhập khẩu hủy giao dịch xuất khẩu, nhập khẩu;
  d.3) Ngoài các trường hợp quy định tại các điểm a.2, điểm a.3, điểm a.4, điểm d. 1 và d.2 khoản này, tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng nhưng thực tế không xuất khẩu hàng hóa;
  d.4) Tờ khai hải quan nhưng người khai hải quan khai sai các chỉ tiêu thông tin quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, trừ trường hợp tờ khai hải quan nhập khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan; hoặc tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa thực tế đã xuất khẩu.”
  Thủ tục hủy tờ khai thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.
  Đề nghị Quý công ty căn cứ quy định trên để thực hiện và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.