Kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa của DNCX

Kính chào Quý Cục Hải Quan TP HCM ! Công ty chúng tôi là DNCX. Hiện tại theo quy định tại khoản 2 điều 57 luật quản lý ngoại thương 05_2017 về áp dụng biện pháp quản lý hàng hóa nhập khẩu đối với khu vực hải quan riêng. " 2.Không áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương, trừ biện pháp cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, biện pháp kiểm dịch đối với hàng hóa được đưa từ nước ngoài vào khu vực hải quan riêng.". Vậy trong trường hợp công ty NKHH thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2 phải thực hiện kiểm tra chất lượng, công ty có phải tiến hành thủ tục kiểm tra chất lượng theo quy định hay không ?

Đã trả lời 5
Giám sát quản lý 18/08/2021 23 views

Người Hỏi

 • Công Ty Công Nghiệp B
 • 12345678910
 • Le Truong
 • truongchanhle@gmail.com

Trả Lời

 1. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
  - Căn cứ Điều 34 Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, quy định:
  “4. Hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 phải được kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu theo nội dung quy định tại khoản 2 Điều 27, trình tự, thủ tục quy định tại Điều 35 của Luật này.”
  - Căn cứ các trường hợp được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu quy định tại khoản 7 Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, được bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 và khoản 2 Điều 4 Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ và Nghị định 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ.
  Đề nghị Qúi công ty căn cứ quy định nêu trên để thực hiện.
  Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Qúi Công ty được biết./.
  Trân trọng./.