Thủ tục hải quan điện tử

Công ty đã đăng ký khai báo hải quan điện tử từ năm 2010 tuy nhiên chưa thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu từ năm 2010 đến nay. Em đã check account thì vẫn sử dụng được. Vậy bây giờ em phát sinh thủ tục xuất nhập khẩu thì có cần phải làm lại toàn bộ hồ sơ không vì nghe nói năm 2010 là khai báo từ xa chứ không phải thông quan điện tử như bây giờ. Em cảm ơn.

Đã trả lời 5
01/04/2013 487 views

Người Hỏi

  • MB Bank
  • 0100283873-022
  • Trần Thanh Phương
  • phuongtt.ho@mbbank.com.vn

Trả Lời

  1. Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:

    Doanh nghiệp vui lòng liên hệ Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai để được cấp tài khoản khai báo trên chương trình Thông quan điện tử (thủ tục đăng ký vào http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/tienich/khaibaohaiquan/maudangky để lấy mẫu về đăng ký)