CHỨNG TỪ TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ EVFTA (MÃ SỐ REX)

Kính gửi Cục Hải Quan TP. Hồ Chí Minh Chúng tôi: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ GIAO VẬN Chúng tôi là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đại lý Hải Quan. Trong quá trình làm thủ tục Hải Quan, Công ty có gặp vướn mắc: Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ (có lời văn, mã số REX) EVFTA được nhà sản xuất phát hành dưới dạng bảng gốc (ký sống). Vậy khi làm thủ tục Hải Quan, có phải nộp bản gốc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ cho cơ quan Hải Quan hay chỉ cần đính kèm V5 và khai mã số REX vào tờ khai Hải Quan, không cần nộp bản gốc? Và nếu Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ (có lời văn, mã số REX) EVFTA được nhà sản xuất phát hành dưới dạng bảng điện tử thì có phải nộp bản gốc hay chỉ cần đính kèm V5 và khai mã số REX vào tờ khai Hải Quan là được? Kính nhờ Quý Cơ Quan giải đáp Chân thành cảm ơn

Đã trả lời 5
Giám sát quản lý 09/11/2021 162 views

Người Hỏi

 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ GIAO VẬN
 • 0304953607
 • 0917782077
 • ha_hc@giaovan.com

Trả Lời

 1. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Hải quan 2014;
  Căn cứ quy định tại Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương; Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và liên minh châu Âu và các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ Công Thương;
  Căn cứ quy định Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
  Căn cứ quy định tại Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
  Căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 2669/TCHQ-GSQL ngày 31/5/2021;
  Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu phải nộp cho cơ quan hải quan đối với hàng hóa có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi thuế quan trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi thuế quan trong quan hệ thương mại với Việt Nam, người khai hải quan muốn được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt thì phải nộp cho cơ quan hải quan một trong các chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa sau đây theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên:
  a.1) Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (sau đây gọi là C/O): 01 bản chính mang dòng chữ “ORIGINAL”, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác; hoặc
  a.2) Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ: 01 bản chính;
  Đối với các lô hàng nhập khẩu có mã số REX có trị giá trên 6000 Euro theo quy định tại Hiệp định EVFTA, cơ quan hải quan chấp nhận hình thức chứng từ tự chứng nhận xuất xứ được cấp điện tử và được gửi cho người nhập khẩu trên hệ thống quản lý chung của cùng một tập đoàn hoặc được gửi thông qua các phương thức điện tử khác. Các hình thức tự chứng nhận xuất xứ này được người khai hải quan nộp cho cơ quan hải quan theo hình thức đính kèm tờ khai hải quan nhập khẩu thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.
  Cơ quan hải quan không yêu cầu người khai hải quan nộp bản giấy chứng từ tự chứng nhận xuất xứ mẫu EVFTA nếu các chứng từ này đã được người khai hải quan đính kèm trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.
  Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra chứng từ tự chứng nhận xuất xứ do người khai hải quan nộp trên hệ thống để xác định xuất xứ hàng hóa theo quy định.
  Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định và hướng dẫn nêu trên để thực hiện.
  Trân trọng./.