Loại hình nhập khẩu

Công ty chúng tôi có liên doanh với đối tác nước ngoài, nay đối tác gửi máy móc sang cho bên tôi. Vậy loại hình nhập khẩu của bên tôi có phải là nhập đầu tư không? Và là loại hình nhập đầu tư nào? và các giấy tờ cần thiết để nhập khẩu theo hình thức đầu tư đó

Đã trả lời 5
Giám sát quản lý 07/03/2013 494 views

Người Hỏi

 • Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài
 • 0100108254
 • Trịnh Minh Quang
 • 0912078946
 • trinh_minhquang@yahoo.com

Trả Lời

 1. Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:

  - Về loại hình nhập khẩu: Trường hợp Công ty Việt Nam liên doanh với đối tác nước ngoài mà giấy chứng nhận đầu tư có điều khoản "Góp vốn bằng máy móc, thiết bị" thì doanh nghiệp nhập khẩu các máy móc, thiết bị do đối tác nước ngoài gửi về theo loại hình NDT01 (có Danh mục miễn thuế) hay NDT08 (không có Danh mục miễn thuế) tại Chi cục Hải quan quản lý Hàng đầu tư nếu hàng hóa nhập khẩu về các cửu khẩu thuộc địa bàn TP.HCM. Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với 02 loại hình trên.

  - Về hồ sơ hải quan: đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo Điều 8 Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012, điều 8 Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài Chính quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

  Trân trọng./.