Thủ tục Hồ sơ xin phân loại trước mã số hàng hóa HS CODE

Kính gửi Cục Hải Quan Tp. Hồ Chí Minh Công ty chúng tôi có mặt hàng cần làm thủ tục xác định trước mã số hàng hóa HS CODE để phục vụ cho công tác áp mã HS CODE hàng nhập khẩu và nộp thuế, nhờ Cục Hải Quan Tp. Hồ Chí Minh hướng dẫn giúp công ty chúng tôi: 1. Thủ tục hồ sơ để xin xác định trước mã số hàng hóa HS CODE, thời gian mất bao lâu? 2. Về mẫu hàng hóa: + Mặt hàng cần xác định trước mã số hàng hóa của công ty chúng tôi là mặt hàng đặt thù giá trị cao phải bảo quản trong điều kiện đặt biệt nếu không sẽ bị hỏng. Nhờ Cục Hải Quan Tp. Hồ Chí Minh hướng dẫn giúp công ty chúng tôi: nếu không gửi kèm mẫu hàng (vì điều kiện nêu trên) thì có được Cục Hải Quan Tp. Hồ Chí Minh tiếp nhận hồ sơ để phân tích phân loại HS CODE trước hay không? Chân thành cảm ơn!

Đã trả lời 5
Thuế xuất nhập khẩu 01/07/2020 652 views

Người Hỏi

 • Công ty TNHH TM-DV Giao Vận
 • 0304953607
 • Huỳnh Cẩm Hà
 • 0917782077
 • ha_hc@giaovan.com

Trả Lời

 1. Nội dung trả lời:
  1. Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ xác định trước mã số:
  Thủ tục và điều kiện xác định trước mã số quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ. Khoản 11, Điều 1 Nghị Định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ.
  Hồ sơ, mẫu hàng hóa xác định trước mã số thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
  Theo quy định trên thì trường hợp Công ty muốn xác định trước mã số của hàng hóa xuất khẩu thì phải gửi hồ sơ đến Tổng cục Hải quan ( theo địa chỉ: số 9, Phố Dương Đình Nghệ, Quận Cầu giấy, TP.Hà Nội) để được giải quyết đúng theo thẩm quyền.
  2. Thời gian xác định trước mã số:
  Thời gian xác định trước mã số quy định tại khoản 11, Điều 1 Nghị Định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ.
  Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp được biết./.