Thời hạn nhận công văn phản hồi xác nhận không nợ thuế từ Tổng cục Hải quan Việt Nam

Kính gửi: Tổng cục Hải quan Việt Nam. Công ty TNHH P&C SCM - MST: 0313836522 có gửi công văn v/v: Đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Công ty chúng tôi đã gửi công văn ngày 19/05/2021 đến ngày 10/06/2021, công ty chúng tôi vẫn chưa nhận được công văn trả lời của Tổng cục Hải quan Việt Nam. Công ty chúng tôi xin hỏi là công văn của chúng tôi đã được trả lời hay chưa. Nếu chưa được trả lời thì Tổng cục Hải quan xin cho biết lý do. Còn nếu Tổng cục Hải quan đã trả lời thì xin Tổng cục Hải quan xác nhận lại đã gửi trả công văn trả lời cho công ty chúng tôi vào ngày nào và địa chỉ đã nhận công văn. Công ty TNHH P&C SCM xin trân trọng cảm ơn.

Đã trả lời 5
Thuế xuất nhập khẩu 10/06/2021 34 views

Người Hỏi

 • Công ty TNHH P&C SCM
 • 0313836522
 • Nguyễn Thị Thùy Linh
 • 035 3636 849
 • thuylinhkt.jh@gmail.com

Trả Lời

 1. Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Quý công ty về việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
  Thủ tục xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế được qui định tại Khoản 1 Điều 140 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Khoản 71 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC như sau:
  + Thẩm quyền xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế là Tổng cục Hải quan.
  +Trường hợp nộp hồ sơ giấy: theo mẫu số 34/CVXNHT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư.
  + Nơi gửi hồ sơ: Tổng Cục Hải quan
  + Thời gian xử lý: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị xác nhận nợ thuế, cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và thông báo cho người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kết quả xử lý.
  Căn cứ qui định nêu trên, Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh đề nghị Công ty rà soát lại hồ sơ đã gửi Tổng Cục Hải quan. Trường hợp hồ sơ đã nộp quá thời han qui định mà chưa nhận được phản hồi thì liên hệ trực tiếp với Tổng cục Hải quan theo:
  Địa chỉ: số 9 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  Đường dây nóng tổng đài của Tổng cục Hải quan: 19009299.
  Thư điện tử hỗ trợ Thủ tục Hải quan điện tử& Cổng thông tin một cửa quốc gia: bophanhotrotchq@customs.gov.vn.
  Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Công ty biết ./.