Muốn hỏi thuế xuất khẩu và thuế GTGT của hàng xuất khẩu

Cty cua em là công ty TNHH SX & TM Hà An chuyên sản xuất thức ăn gia súc , gia cầm thủy sản và gia công thức ăn phụ phẩm gia súc gia cầm và cho thuê kho.... mà bên em có mua mặt hàng bã mỳ về và bên Cty của em có gia công và ép thành viên để xuất đi nước ngoài. Vậy cho em hỏi loại hàng đó bên em có phải đóng thuế xuất khẩu và thuế gtgt hàng xuất khẩu không ạ? xin cảm ơn anh chị

Đã trả lời 5
29/03/2013 315 views

Người Hỏi

 • CTy TNHH SX & TM HÀ An
 • 3700599666
 • Nguyễn Thị Huế
 • 06503 640792
 • thanh_hue2012@yahoo.com

Trả Lời

 1. Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:

  Đối với các hàng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, mức thuế suất thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu được quy định tại Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài Chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.
          Đề nghị doanh nghiệp căn cứ thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đối chiếu với Biểu thuế ban hành tại Thông tư số 193/2012/TT-BTC nêu trên để xác định mức thuế suất phải nộp.
          Trường hợp hàng hóa xuất khẩu thuộc các nhóm hàng chịu thuế xuất khẩu tại Thông tư số 193/2012/TT-BTC nhưng được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu thì căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính:       
          “Hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu thì không phải nộp thuế xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ hai nguồn: nguyên liệu nhập khẩu và nguyên liệu có nguồn gốc trong nước thì thực hiện thu thuế xuất khẩu đối với phần nguyên liệu tương ứng được sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu có nguồn gốc trong nước.
          Về thuế GTGT được quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 Bộ Tài chính.