XIN TƯ VẤN HS CODE CẢM BIẾN ĐO MỨC

Lời đầu tiên xin gửi lời chúc sức khỏe tới Ban lãnh đạo Phòng giám sát quản lý Cục Hải Quan TPHCM. Chúng tôi Chi Nhánh Công ty TNHH Tiếp Vận Altus Việt Nam, địa chỉ: Số 3bis Phan Văn Đạt, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, MST: 0100775434001, là đại lý làm thủ tục hải quan Khách hàng của công ty chúng tôi có nhập về một số thiết bị như sau: 1. Cảm biến đo mức, hiệu VEGA , model: VEGASON 61, dùng để đo chất lỏng (nước, hóa chất), chất rắn ( hạt, bột, xi măng) dùng trong công nghiệp 2. Cảm biến đo mức, hiệu VEGA model: VEGASON 62, dùng để đo chất lỏng (nước, hóa chất), chất rắn ( hạt, bột, xi măng) dùng trong công nghiệp 3. Cảm biến đo mức, hiệu VEGA model: VEGAMET 624,dùng để đo chất lỏng (nước, hóa chất), chất rắn ( hạt, bột, xi măng) dùng trong công nghiệp Nếu chúng tôi áp cho tất cả các mặt này cùng mã hs code 90318090 thì có được hay không? (đính kèm tài liệu kỹ thuật) 1. https://www.vega.com/en/products/product-catalog/level/ultrasonic/vegason-61 2. https://www.vega.com/en/products/product-catalog/level/ultrasonic/vegason-62 3. https://www.vega.com/en/products/product-catalog/signal-conditioning/controllers/vegamet-624 Kính mong nhận được sự giúp đỡ của Quý Hải Quan. Trân trọng kính chào hợp tác!

Đã trả lời 5
Thuế xuất nhập khẩu 02/12/2020 1247 views

Người Hỏi

 • Chi Nhánh Công ty TNHH Tiếp Vận Altus Việt Nam
 • 0100775434001
 • VO LE TRUNG PHUC
 • 0902954360
 • vo.trung.phuc@altuslogistics.com

Trả Lời

 1. 1.Hướng dẫn phân loại hàng hóa
  Việc phân loại hàng hóa phải căn cứ theo các quy định như sau:
  Căn cứ quy định tại điều 26 Luật Hải quan: “Phân loại hàng hóa để xác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa. Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”.
  Căn cứ quy định tại khoản 2, điều 16 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015: “Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.
  Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
  Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
  Thông tư số 09/2017/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
  Căn cứ nội dung nhóm 85.43: “Máy và thiết bị điện, có chức năng riêng, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác trong chương này”;
  Căn cứ nội dung nhóm 90.26: “ Dụng cụ và máy đo hoặc kiểm tra lưu lượng, mức, áp suất hoặc biến số của chất lỏng hoặc chất khí (ví dụ, dụng cụ đo lưu lượng, dụng cụ đo mức, áp kế, nhiệt kế), trừ các dụng cụ và thiết bị thuộc nhóm 90.14, 90.15, 90.28 hoặc 90.32.”
  Tham khảo nội dung chú giải chi tiết HS 2017 nhóm 90.26:“ Nhóm này gồm các công cụ, thiết bị để đo đạc hoặc kiểm tra lưu lượng, mức độ, áp suất, động năng hoặc tính chất biến đổi khác của chất lỏng hoặc khí ...
  ...Các thiết bị đo hoặc kiểm tra mức độ các chất rắn bị loại trừ (các nhóm 90.22 hoặc 90.31 tuỳ theo từng trường hợp)”.
  Căn cứ nội dung nhóm 90.31:“ Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường hoặc kiểm tra, chưa được ghi hay chi tiết ở nơi khác trong Chương này; máy chiếu biên dạng”
  Tham khảo nội dung chú giải chi tiết HS 2017 nhóm 90.31: “...Nhóm này gồm các dụng cụ, thiết bị và máy quang học hoặc không quang học để đo hoặc kiểm tra...”
  Do không đủ thông tin liên quan đến cấu tạo, cơ chế hoạt động, mục đích sử dụng .... theo quy định về phân loại nêu trên nên cơ quan hải quan chưa có đủ cơ sở để xác định áp mã số hàng hóa chính xác. Đề nghị Qúy công ty căn cứ các nội dung hướng dẫn, hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và hàng hóa thực tế nhập khẩu để xác định mã số phù hợp.
  2. Hướng dẫn thủ tục xác định trước mã số hàng hóa:
  Thủ tục và điều kiện xác định trước mã số quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ. Khoản 11, Điều 1 Nghị Định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ.
  Hồ sơ xác định trước mã số thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
  Theo quy định trên, trường hợp Công ty làm thủ tục xác định trước mã số của hàng hóa nhập khẩu thì gửi hồ sơ đến Tổng cục Hải quan (theo địa chỉ: số 9, phố Dương Đình Nghệ, Quận Cầu giấy, TP.Hà Nội) để được giải quyết theo đúng thẩm quyền.
  Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp được biết./.