Nhập khẩu ô tô

Tôi là người nước ngoài có gốc Việt Nam và dự định mở một công ty con ở Việt Nam (công ty mẹ ở nước ngoài). Do nhu cầu đi lại nên tôi muốn chuyển 1 chiếc ô tô từ nước ngoài về Việt Nam. Xin cho hỏi có thể nhập khẩu ô tô của tôi dưới hình thức di chuyển tài sản nội bộ công ty được hay không? Nếu không thì tôi có thể làm gì để được chuyển chiếc ô tô đó về Việt Nam? Xin cám ơn.

Đã trả lời 5
Giám sát quản lý 12/05/2016 363 views

Người Hỏi

  • Chưa có
  • Chua có
  • Will Nguyen
  • 0966946322
  • thinh20133@gmail.com

Trả Lời

  1. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
    Công ty có thể nghiên cứu nội dung 143/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 09 năm 2015 để nắm rõ thủ tục hoặc liên hệ Cục Hải quan nơi quản lý để biết chi tiết.
    Trân trọng./.