CHÍNH SÁCH THUẾ LOẠI HÌNH G13

Kính gởi Quý Hải Quan Kính nhờ quý Hải Quan hướng dẫn cho cty chúng tôi về chính sách thuế của loại hình nhập G13 Cty chúng tôi có làm thủ tục tái nhập hàng hóa của xuất kinh doanh bị lổi trả về để sửa chữa sau đó xuất lại cho khách hàng. Trước ngày 01/06 thì cty chúng tôi đăng ký tờ khai với loại hình A31, với loại hình này thì khi cty chúng tôi nhập về chúng tôi sẽ làm công văn xin không thu thuế. Từ ngày 01/06 theo QĐ 1357/QĐ-TCHQ (18/5/2021) thì tái hàng xuất trả để sửa chữa và xuất trả lại cho khách hàng sẽ đăng ký tờ khai với loại hình G13- Tạm nhập miễn thuế, sau đó sẽ tái xuất với G23. Kính nhờ Quý Hải Quan hướng dẫn cty chúng tôi với G13 về chính sách thuế : cty chúng tôi sẽ khai trên hệ thống VNACCS với mã miễn thuế luôn hay là cty chúng tôi phải khai thuế sau đó xin không thu thuế hoặc phải đóng thuế sau khi xuất đi sẽ hoàn? Rất mong nhận được hướng dẫn của Quý Hải Quan. Chân thành cảm ơn

Đã trả lời 5
Thuế xuất nhập khẩu 09/06/2021 3294 views

Người Hỏi

 • CTY CP INTERLINK
 • 0302552166
 • TRÚC PHƯƠNG
 • 0938280381
 • phuonglt@interlink.com.vn

Trả Lời

 1. Việc khai báo mã loại hình tờ khai thực hiện theo hướng dẫn tại Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ-TXNK ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan và công văn số 2802/TCHQ-GSQL ngày 08/6/2021.
  2. Về chính sách thuế:
  Theo hướng dẫn tại STT 19, Mục II Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ-TXNK ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan: Trường hợp khai báo theo mã loại hình G13 (tạm nhập miễn thuế) thì Doanh nghiệp phải khai báo mã loại hình cùng với các mã miễn thuế hoặc không chịu thuế tùy thuộc vào các trường hợp nêu trên (tham khảo các Bảng mã tại www.customs.gov.vn
  Trong trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Anh/Chị liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể./.