Nhập khẩu xe máy

Em lam viec tai thailand. Em co mua xe may va dang ky xe,giay dang ky xe la ten cua em. Gio em ve nuoc muon dem xe ve thi e phai lam sao? Em phai chiu nhung loai thue gi? Mong duoc su giup do cua anh chi. Tran trong cam on.

Đã trả lời 5
Thuế xuất nhập khẩu 09/01/2016 374 views

Người Hỏi

 • Khong co
 • Khong co
 • codongiuanhangian1185@yahoo.com

Trả Lời

 1. Bạn đọc tham khảo tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính qu định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu.
  Về chính sách thuế:
  Căn cứ các quy định hiện hành thì mặt hàng xe máy phải chịu thuế NK, thuế GTGT và thuế TTĐB ( nếu có).
  Thuế NK: Để biết được thuế suất thuế NK của một mặt hàng, trước hết phải xác định mã HS của mặt hàng đó được quy định tại Biểu thuế XK, biểu thuế NK ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 182/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài Chính.
  Đối với mặt hàng trên, bạn đọc có thể tham khảo mã HS có nhóm 8711...
  Thuế GTGT: Căn cứ Biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hóa của Biểu thuế NK ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài Chính thì mặt hàng trên có thuế suất thuế GTGT là 10%.
  Thuế TTĐB: Căn cứ Luật số 70/2014/QH13 sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt thì Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125 cm3  có mức thuế suất thuế TTĐB là 20%.
  Bạn có thể tham khảo các văn bản liên quan tại địa chỉ: http://www.customs.gov.vn.