Thuế GTGT

Công ty chúng tôi có Tạm xuất 5 chiếc lá cánh quạt đi sửa chữa đại tu tại Pháp. Giá trị sửa chữa là 158.500 EUR. Nay hàng đã sửa xong và được gửi về Tân Cảng Sài Gòn. Theo mục 20, điều 4 của thông tư 06/2012/TT-BTC thì Hàng này là mặt hàng không chịu thuế GTGT. Nay Hải quan Tân cảng tính thu thuế GTGT với lô hang này Xin quý phòng trả lời : Lô hàng này có phải nộp thuế GTGT không ?

Đã trả lời 5
25/03/2013 525 views

Người Hỏi

 • Công ty Trực thăng Miền Nam - VNH South Bộ QP
 • 0100107966006
 • Nguyễn Văn Nghe
 • 01999000900
 • nguyentuannghe@yahoo.com

Trả Lời

 1. Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:

  - Căn cứ quy định tại khoản 4, Điều 20 Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính:
     “Đối với hàng hóa nhập khẩu là hàng đem ra nước ngoài sửa chữa, khi nhập khẩu về Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế, thì trị giá tính thuế là chi phí sửa chữa thực trả theo hợp đồng ký kết với phía nước ngoài... ”

  - Căn cứ quy định của Luật  thuế GTGT, chi phí phải trả cho dịch vụ sửa chữa máy móc, thiết bị không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

  - Theo đó, hàng hóa tạm xuất để sửa chữa sau đó tái nhập phải kê khai nộp thuế cho phần chi phí sửa chữa thực trả theo hợp đồng ký kết với phía nước ngoài.