NGÀY GIÁM SÁT TỜ KHAI XUẤT KHẨU

Kính gửi: Cục Hải Quan TP Hồ Chí Minh. Công ty chúng tôi chủ yếu hàng xuất khẩu, sắp tới theo TT số 78/2021/TT-BTC hàng xuất khẩu chúng tôi sẽ xuất hóa đơn giá trị gia tăng dựa trên ngày giám sát của Hải quan. Nhưng theo chúng tôi kiểm tra trên trang Hải quan Việt Nam thì ngày cập nhật giám sát của tờ khai có khi bị trễ hoặc do hệ thống lỗi chúng tôi không kiểm tra được. Ví dụ tờ khai A ngày 01/11, ngày 05/11 tôi kiểm tra chưa có ngày giám sát, trong ngày 04/11 tôi kiểm tra tờ khai B ngày 02/11 đã có ngày giám sát 04/11 và đã xuất hóa đơn, tới ngày 06/11 tôi kiểm tra tờ khai A ngày giám sát 03/11 trong khi những ngày trước đó không hiển thị ngày giám sát nên việc xuất hóa đơn của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng và dẫn đến không đúng. Vậy trong trường hợp này chúng tôi có cách nào để kiểm tra ngày giám sát đúng không? Tôi xin cảm ơn!

Đã trả lời 5
02/12/2021 1114 views

Người Hỏi

 • CÔNG TY TNHH SX TM DV VINH THÔNG
 • 0301414967
 • Phan Loan
 • 0942390456
 • loanphan@vithoco.com.vn

Trả Lời

 1. Ban tư vấn nghiệp vụ Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời quý Công ty như sau:
  -Căn cứ theo quy định tại Điều 53 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính có quy định cơ sở xác định hàng hóa thực xuất khẩu như sau:
  "Điều 53. Cơ sở để xác định hàng hóa xuất khẩu
  1. Đối với hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu đường biển, đường hàng không, đường sắt, đường thủy nội địa, cảng chuyển tải, khu chuyển tải; hàng hóa cung ứng cho tàu biển, tàu bay xuất cảnh; hàng hóa xuất khẩu được vận chuyển cùng với người xuất cảnh qua cửa khẩu hàng không; hàng hóa xuất khẩu đưa vào kho CFS; hàng hóa xuất khẩu đưa vào ICD là tờ khai hải quan xuất khẩu đã được xác nhận thông quan và được xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát trên Hệ thống khi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh. Riêng đối với hàng hóa xuất khẩu đưa vào kho ngoại quan là tờ khai hải quan xuất khẩu đã được xác nhận thông quan và được xác nhận hàng đã đưa vào kho ngoại quan trên Hệ thống.
  2. Đối với hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu đường bộ, đường sông là tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan và được công chức hải quan xác nhận hàng hóa đã qua khu vực giám sát trên Hệ thống khi hàng hóa vận chuyển qua biên giới sang nước nhập khẩu.
  3. Đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, hàng hóa tạm xuất - tái nhập thay đổi mục đích sử dụng, hàng hóa từ nội địa bán vào khu phi thuế quan trong khu kinh tế cửa khẩu hoặc khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, hàng hóa của doanh nghiệp nội địa xuất khẩu gia công cho doanh nghiệp chế xuất là tờ khai hải quan xuất khẩu và tờ khai hải quan nhập khẩu đã được xác nhận thông quan.
  4. Trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy:
  a) Đối với hàng hóa quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này là tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan và có xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát (ghi ngày tháng năm, ký tên, đóng dấu công chức) của công chức hải quan cửa khẩu xuất. Riêng hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu đường bộ, đường sông là tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan và được xác nhận hàng hóa đã thực xuất khẩu;
  b) Đối với hàng hóa quy định tại khoản 3 Điều này là tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan."
  - Trường hợp quý Công ty tra cứu trên Hệ thống Hải quan không thấy có thông tin hàng đã qua khu vực giám sát hoặc có ngày qua khu vực giám sát nhưng có chênh lệch với ngày thực xuất thì liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất để kiểm tra và hướng dẫn cụ thể.
  Ban tư vấn nghiệp vụ phúc đáp quy Công ty được biết.