Hàng nhập kinh doanh của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài loại hình A41 có được đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh hay không ?

Lời đầu tiên xin cám ơn Cục Hải quan TP HCM đã hỗ trợ công ty trong thời gian qua, Công ty chúng tôi có vướng mắc như sau: -Theo Quyết định 1375/QĐ-TCHQ, ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng, quy định tại mục II nhập kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện quyền nhập khẩu: “Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm DNCX), doanh nghiệp nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thực hiện nhập khẩu hàng hóa theo quyền nhập khẩu để bán trực tiếp tại Việt Nam (không qua sản xuất)” thuộc loại hình A41. -Cũng như trước đây công văn số 2675/TCHQ-GSQL, ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan quy định mã loại hình XNK trên Hệ thống VNACCS quy đinh về mã loại hình nhập khẩu A41 nhập kinh doanh của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài: “Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm DNCX) thực hiện nhập khẩu hàng hóa theo quyền nhập khẩu để bán trực tiếp tại Việt Nam (không qua sản xuất)” - Theo Quyết định 1165/QĐ-HQHCM, ngày 22/6/2020 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các Đội thuộc Chi cục Hải quan Quản lý Hàng Đầu tư thì hàng nhập kinh doanh theo hợp đồng thương mại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ( loại hình A41) được thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Quản lý Hàng Đầu tư. - Theo Quyết định 23/2019/QĐ-TTg, ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập như: Thuốc lá điếu, xì gà, rượu, bia, bài lá…. Vướng mắc: Như vậy, Hàng nhập kinh doanh theo hợp đồng thương mại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ( loại hình A41) không thuộc danh mục Quyết định 23/2019/QĐ-TTg, ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ nêu trên, có được thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh hay không ? Rất mong được sự hướng dẫn từ Quý Cục Hải quan TP HCM

Đã trả lời 5
Giám sát quản lý 04/06/2021 81 views

Người Hỏi

 • Công ty TNHH Mỹ Phẩm Shiseido Việt Nam
 • 0309672832
 • Nguyễn Mạnh Hùng
 • 0904322939
 • dathao2216@gmail.com

Trả Lời

 1. Tiêu đề: Địa điểm làm thủ tục hải quan cho loại hình A41

  Phúc đáp vướng mắc của Công ty TNHH Mỹ phẩm Shiseido việt Nam, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
  - Địa điểm làm thủ tục hải quan thực hiện theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Điều 4 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ như sau:
  “1. Địa điểm làm thủ tục hải quan được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật hải quan.
  Thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh bao gồm hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập do Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tại Khoản 2 Điều này được làm thủ tục hải quan tại Chi cục quản lý địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng chuyển phát nhanh”.
  - Căn cứ Quyết định 3328/QĐ-HQHCM ngày 03/12/2018 của Cục trưởng cục Hải quan Hồ Chí Minh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu và mối quan hệ công tác của các Đội thuộc Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thì hàng nhập kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện quyền nhập khẩu (A41) thực hiện thủ tục hải quan tại chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư.
  Hiện nay, tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu, Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư đều có công chức túc trực để thực hiện thủ tục hải quan, nếu tờ khai phải kiểm tra thực tế hàng hóa.